Waiting through

Click the play-button for audio version

An eighth floor terrace gathers wind to yield a storm
A brisk blow, callously covers the surface

I revoke my presence, but I do not despair

The terrace will catch the sun next morning
The morning sun will not drift astray

Then a morning resolves into parts of day
The day of sunrise meanwhile hides away

I look forward to the moment, but I await it elsewhere

Raindrops fall down, yet not against my window
Rather they shatter into silence underneath

I silently sustain, but I will no longer be the same

De zorg

Click the play-button for audio version:

 

Een stem die zwijgt klinkt toch heel schril
in bange hoofden lange tijden

voor we weer horen wat we willen
door te luisteren zonder wil

wordt het ooit stil nog voor het einde?

Een mens die denkt zonder te weten
loopt verloren raakt verstrikt

overwoekerd door emotie
die niet beweegt maar lam legt

wordt het ooit stil nog voor het einde
of is dit het
wat het is?